Căutare manuale de utilizare

Aici puteţi descărca şi imprima manualele de utilizare pentru sculele electrice Bosch, nu numai pentru sculele actuale, ci şi pentru sculele care nu mai sunt disponibile pe piaţă. Pentru a găsi manualul de utilizare corespunzător, trebuie să introduceţi numărul de comandă al sculei (acesta este specificat pe plăcuţa cu date tehnice).